Aktywne komórki nerwowe

Aktywne komórki nerwowe na pokrycie zwiększonego zużycia energii pobierają więcej glukozy. Końcowy produkt przemiany glukozy, glukozo-6-fosforan, jest metabolizowany do dwutlenku węgla i wody. Z jednakową łatwością, wykorzystując ten sam układ transportujący, do tkanki nerwowej wchodzi zmodyfikowana glukoza – 2-deoksyglukoza (2-DG) – i ulega przemianom do podobnego produktu – 2-DG-6-fosforanu. Produkt ten z trudnością ulega dalszym przemianom i długo pozostaje w komórce. Jeżeli zwierzęciu wstrzyknięto roztwór 2-DG, której cząsteczki zawierają radioaktywny atom węgla, i tak znakowana 2-DG wejdzie do komórek, atom ten znajdzie się w cząsteczkach 2-DG-6-fosforanu i przez pewien czas będzie go można wykryć metodą autoradiografii. Po zabiciu zwierzęcia cienkie skrawki mózgu umieszcza się na odpowiednio czułej błonie rengenowskiej. Otrzymuje się wówczas obrazy tych skrawków, podobne do zdjęć rentgenowskich. Ośrodki mózgu, które były aktywne przed śmiercią zwierzęcia, są na nich uwidocznione jako miejsca intensywnie zaczernione.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight loss | Thanks to click here, click here and click here