Aksony komórek

Włókna czuciowe po odejściu od plamek w łagiewce i woreczku i od grzebieni bańkowych dochodzą do zwoju przedsionkowego (ganglion vestibuläre) w obrębie ucha wewnętrznego. Aksony komórek tego zwoju tworzą nerw przedsionkowy (.nervus vestibularis) i dochodzą do czterech jąder przedsionkowych w obrębie mostu, a mianowicie do jądra przedsionkowego górnego przyśrodkowego , bocznego (lateralis) i dolnego (inferior). Jądra te odznaczają się pewną specjalizacją funkcjonalną. Informacje z kanałów półkolistych docierają do dwóch pierwszych jąder – górnego i przyśrodkowego. Z jąder tych odchodzą dwa szlaki. Jeden z nich, pęczek podłużny przyśrodkowy, łączy jądra przedsionkowe z jądrami kierującymi ruchami gałek ocznych. Droga ta uczestniczy w odruchu błędnikowo-ocznym, którego zadaniem jest utrzymywanie obrazu przedmiotu w stałym miejscu pola widzenia, niezależnie od przemieszczenia głowy. Tą drogą część impulsów jest przekazywana do kory mózgu. Mają one znaczenie dla odczuwania równowagi.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight | Thanks to website, anxiety and treatment