W badaniach fizjologicznych

W badaniach fizjologicznych stosuje się dwa rodzaje eksperymentu – ostry i chroniczny. Eksperyment ostry przeprowadza się jednorazowo na danym zwierzęciu, znajdującym się w stanie narkozy i utrzymywanym w tym stanie przez cały czas trwania doświadczenia. W eksperymencie ostrym można uzyskać informacje o funkcjonowaniu narządów wewnętrznych, a także o niektórych czynnościach układu nerwowego, na przykład o czynności pojedynczych neuronów. Dogodnym modelem do badania czynności neuronów są zwierzęta bezkręgowe o nielicznych, lecz dużych komórkach nerwowych.  Eksperyment ostry jest jednak mało przydatny w badaniach nad zachowaniem, ponieważ stan narkozy z natury rzeczy wyłącza wszelkie zachowanie. Dlatego podstawą badań behawioralnych jest eksperyment chroniczny, wykonywany na nieuśpionym zwierzęciu. Oczywiście niezbędne zabiegi operacyjne, jak wszczepianie elektrod do mózgu, są przeprowadzane pod narkozą. Rutynowym zwierzęciem laboratoryjnym jest szczur, rzadziej mysz. Badania nad wyższymi czynnościami psychicznymi, takimi jak mechanizmy pamięci i percepcji, są wykonywane na małpach.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight loss | Thanks to oil pulling, anxiety and treatment